Icon Sancta

Yhteystiedot

Ikonit

Krusifiksit

Liturgiset tuotteet

Rukousnauhat

Pinssit

TAU-ristit

Tarjoukset

Uutuudet

  Icon Sancta

 Painokuvaikonit, rukousnauhat, krusifiksit, ristit ja liturgiset tuotteet Icon Sanctasta.

Koptilainen ikoni 500–600 -luvulta, Kristuksen ja Pyhän Menaksen ikoni on tullut tunnetuksi Taizén ekumeenisen yhteisön ystävyyden ikonina. Ikonissa Menas ja Kristus kulkevat rinnakkain ja Kristuksen käsi on Menaksen olkapäällä. Vasemmassa yläkulmassa sädekehän vieressä lukee koptinkielisellä tekstillä Isä Menas, Vartija ja Kristuksen sädekehän vieressä lukee Vapahtaja. Alkuperäinen ikoni sijaitsee Pariisin Louvressa, Egyptiläisen taiteen osastolla. Ikoni kutsuu meitä ystävyyteen Jumalan ja toinen toistemme kanssa.

SEURAA MEITÄ
Facebook http://www.facebook.com/iconsancta
Instagram http://www.instagram.com/IconSancta


IKONIT JA KATSOMINEN

Ikoni ei ole vertauskuvallista eikä esittävää taidetta. Ikoni on suorittava, se luo jotakin. Se on uskon ilmaus, se kuvastaa itse perusparadoksia, elämällä todellakin on keskus ja tämä keskus suuntaa laupiaan katseensa ihmiseen. Kuva ja aine merkitsevät yhtä paljon kuin abstraktit sanat ja järkevät esitykset.

Hurskas katselee ikonin kautta suoraan Jumalan kuvaa, joka on Kristus itse. Tässä kunnioitetaan Jumalan omaa tapaa ilmaista itsensä maailmaan inkarnoituneena aivan tietyssä nasaretilaisessa henkilössä.

Ikoni ei ole pelkästään mietiskelijän keino saada yhteys Pyhään katselemalla näitä kasvoja. Se on myös portti, jonka kautta jumalallinen tavoittaa ihmisen. Alkukuva, arkkityyppi ja hengellinen energia ovat läsnä ikonissa. Kun ihminen lähestyy ikonia - Jumalan täydellistä kuvaa - hän samalla pääsee lähemmäs sitä, millainen hänen itsensä on tarkoitus olla, hän pääsee lähelle omaa alkukotiaan.

Kuva edustaa jotakin mikä oli, mikä on ja mikä on tuleva.
Se luo katselijan silmissä salaperäisen läsnäolon, joka ulottuu ajattomuuteen.

Owe Wikström


RUKOUKSIA RUKOUSNAUHAN KANSSA

Krusifiksin kohdalla tehdään ristinmerkki ja sanotaan
"Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen."

Ensimmäisen ison tai erillisen helmen kohdalla
lausutaan Isä meidän -rukous.

Kolmen seuraavan pienemmän helmen kohdalla lausutaan
uskon, toivon ja rakkauden lämmittämiseksi Jeesus-rukous,
"Herra Jeesus Kristus, armahda minua syntistä."

Tämän jälkeen sanotaan "Kunnia Isälle ja Pojalle ja
Pyhälle Hengelle, niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen."

Seuraavien kymmenien helmen kohdalla toistetaan
Jeesus–rukous jokaisen helmen kohdalla.

Ison helmen kohdalla sanotaan Kunnia Isälle
sekä mahdollinen lisärukous.

Jeesus–rukouksen tilalla voidaan käyttää Terve Maria -rukousta:
"Terve Maria, armoitettu, Herra sinun kanssasi. Siunattu sinä naisten joukossa ja siunattu kohtusi hedelmä Jeesus. Pyhä Maria, Jumalanäiti, rukoile meidän syntisten puolesta nyt ja kuolemamme hetkenä. Aamen."

PYHÄ RUUSUKKO

Ruusukkorukouksessa mietiskelemme Jeesuksen elämän keskeisiä salaisuuksia. Mietiskellessämme me puhuttelemme pyhää Jumalanäitiä, autuasta Neitsyt Mariaa, joka kaikkien uskovien esimerkkinä oli erityisellä tavalla osallinen Jeesuksen pelastustyöhön.

“Ruusukko” terminä tarkoittaa sekä kyseistä rukousta
että rukousnauhaa, jonka avulla sitä rukoillaan. 
Multiversum Oy